Beste leden van De Wandelende Krabben,

Het verenigingsjaar van DWK loopt ten einde. Een bijzonder jaar zoals de voorzitter van onze vereniging in zijn mail van gisteren al verwoorden.

Begin november ontvangt u de factuur voor de contributie voor de periode 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021.

Indien u overweegt het lidmaatschap te beëindigen, wat we uiteraard niet hopen, of voor een andere categorie te kiezen, dan verzoek ik u dit voor 20 oktober aan mij door te geven. 

De contributie voor alle leden is voor het komende jaar verlaagd naar € 7,50. De contributie wordt verhoogd met de bijdrage verschuldigd aan de kWbn. Deze bedraagt voor het basis abonnement € 11,00 en voor het Alles-in-1-pakket € 18,50. Ik verzoek u met de betaling te wachten tot u de factuur heeft ontvangen.

Resumé:            DWK + Alles-in-1-pakket kWbn    €  26,00

                          DWK + Standaard lid kWbn          €  18,50

                          DWK verenigingslidmaatschap     €   7,50

Let op: Mutaties in het bestand van de kWbn in de periode 1 november 2020 tot 1 januari 2021 zijn niet mogelijk.

Rekening houdend met enkele verwerkingsdagen kunnen opzeggingen of wijzigingen die na 27 oktober binnen komen niet meer worden verwerkt. Mutaties gaan dan pas per 1 januari 2022 in. Over het jaar 2021 is de volledige contributie verschuldigd op basis van de “oude” situatie.

met vriendelijke groet,

Frans Witjes
penningmeester
De Wandelende Krabben