Daar zijn we niet blij mee……………….

Wij hadden gehoopt op betere mogelijkheden om onze wekelijkse wandelingen en Open Tochten weer op te starten . De ontvangen protocollen geven ons weinig ruimte om het belangrijkste aspect Sociale Contacten te beleven. In het protocol wordt met naam en toenaam genoemd dat de wandelingen weer mogelijk zijn voor grotere groepen , maar dat sociale contacten vermeden moeten worden. Daar boven op komt dat er her en der weer een toename is van corona patiënten . Dus voorzichtigheid geboden.

Het Bestuur heeft met veel spijt unaniem besloten dat de wekelijkse wandelingen onder de vlag van de Wandelende Krabben voorlopig niet door kunnen gaan , ondanks dat enkele voorlopers goede uitgewerkte plannen hadden. Wij vinden dat we de verantwoording van het naleven van de corona regels als mede het risico dat wandelaars elkaar besmetten niet kunnen neerleggen bij de coördinatoren / voorlopers en ook niet bij het Bestuur . Evenzo niet in verband met het risico van boete voor de vereniging. Evenzo geldt dit voor het organiseren van de Open Tochten door onze onvolprezen vrijwilligers.

Heel jammer maar we verliezen er onze baan niet mee ; als we weer betere mogelijkheden hebben zijn alle vrijwilligers verzekerd van hun job.

Warme groeten van ons in deze sociaal koude periode. Hopelijk wordt het snel toch nog warmer.

Het Bestuur