Gaat het toch nog gebeuren in 2020 ?

De laatste persconferentie van de regering gaf al een beetje hoop en vervolgens info van de KWBN . De Bond heeft een protocol vrijwel gereed dat aansluiting geeft op de laatste maatregelen van de regering. Het lijkt er op dat onze Open Tochten weer doorgang kunnen vinden , maar nog onzeker wat er uit komt voor onze wekelijkse wandelingen.

Per 1 juli hoopt de KWBN de verenigingen het protocol ter beschikking te stellen en we zijn erg benieuwd wat er dan mag en welke voorwaarden. Het wordt de hoogste  tijd elkaar weer eens te zien in grotere getallen.

Het Bestuur vergadert op 15 juli  en direct daarna laten wij u weten hoe en wat voor met name de wekelijkse wandelingen en de Open Tochten. Later zullen we ook nog bekijken of we nog iets leuks kunnen doen voor ons 70 jarig bestaan , waarvan eerder is gemeld dat de activiteiten zijn verschoven naar 2021

Hopelijk brengt het tweede halfjaar weer meer wandelplezier en fijne contacten.

Het Bestuur