Nieuwsbrief juni 2020

Beste leden ,

Elke keer als er een uitzending was van de regering hoopten wij dat er voor ons een gunstig bericht kwam . Maar helaas …..Gertrudis tocht afgeblazen , daarna de Midweek 75 deelnemers , vervolgens de verrassingstocht naar …… ( in het kader van 70 jarig bestaan en ruim 110 deelnemers) ….de Pinkstertochten dan misschien ….ook al niet . En al die tijd ook geen mogelijkheid voor onze wekelijkse wandelingen.

Enige dagen geleden van de KWBN bericht ontvangen  dat we weer mochten vergaderen , maar wandeltochten zijn nog niet mogelijk . Zij blijven in gesprek met het crisisteam . Inmiddels heeft het Bestuur vergaderd en de inventarisatie die we bij de voorlopers gedaan hebben was één van de belangrijkste onderwerpen. Van de 5 groepen wilden er 3 nog niet starten gezien het gezondheidsrisico , 2 groepen wel maar met splitsing zodat er in relatief kleine groepen werd gelopen.  Natuurlijk wil iedereen graag wandelen , dat hebben de 150 a 175 wekelijkse deelnemers wel bewezen,

Het Bestuur ziet ook dat de handhaving  van een op te stellen protocol in een aantal gevallen kan leiden tot flinke boetes , zowel voor de persoon als voor de organisator.  Het probleem voor ons als wandelclub is dat 1,5 meter afstand betekent dat we achter elkaar moeten lopen op een vrij breed pad willen we niet het risico van een bekeuring lopen. Dit is juist het tegenovergestelde van  wat wij willen : naast wandelen is juist het sociale contact zo erg belangrijk en gewenst.  Bij onze wekelijkse wandelingen is er een voorloper en is dus duidelijk te zien dat het een vereniging betreft.  Wij kunnen als vereniging niet  een bekeuring van 4000 euro riskeren en die dus eigenlijk betaald wordt door alle leden .Hhet Bestuur heeft helaas moeten besluiten dat wekelijkse wandelingen nog niet mogen onder de vlag van De Wandelende Krabben.  Zodra er versoepeling gemeld wordt zullen wij direct  jullie hiervan berichten.

Vooralsnog gaan we er van uit dat onze komende Open Tochten dit jaar ook niet mogelijk zijn Tevens zullen zeer waarschijnlijk ook  komende festiviteiten in het kader van 70 jaar bestaan , alsmede het Kerstfeest  ( extra uitgepakt vanwege 70 jaar ) niet dit jaar plaatsvinden  , maar verschoven worden naar 2021. Evenzo verschuift de vrijwilligersbijeenkomst naar 2021. Doordat er geen Open Tochten zijn  missen we veel inkomsten .

Het virus heeft alles op zijn kop gezet , veel mensen overleden , veel financiële problemen bij bedrijven en dus particulieren , veel gemis aan sociaal contact.  Er zijn groepjes van enkele leden per groep die op eigen initiatief wandelen , gelukkig is dat weer mogelijk  en laten we hopen dat er toch nog dit jaar een versoepeling komt  maar het virus  is nog niet verslagen .

Wat een tegenvaller voor ons allemaal , we hadden zo’n leuk programma voor ons 70 jarig bestaan . Maar niet getreurd , we hebben nog iets om naar uit te kijken : een feestelijk en naar wij wensen een  gezond 20121

Het Betuur