Nieuwsbrief 3-2018

En daar zijn we dan weer met onze 3e nieuwsbrief van dit jaar
De meeste van u zijn al weer teruggekeerd van een heerlijke vakantie want met zo’n zomer heeft iedereen goed weer gehad nemen wij aan.
Het bestuur is ook weer terug van het zomer reces en pakt de draad weer op.
En laten we maar direct beginnen met een zeeeeeer verheugende mededeling: WE GOT HIM een nieuwe Penningmeester.
Natuurlijk moet u allen nog uw goedkeuring verlenen tijdens de ALV
maar hij kan zich alvast een beetje inwerken en sfeer proeven, het gevaar is natuurlijk dat hij tijdens de ALV misschien wel nee zegt,
maar daar gaan we niet van uit.

En wie is die nieuwe penningmeester dan wel?
Wel dat is Frans Witjes en daar zijn wij als bestuur erg blij mee.
Ook kunnen wij u mededelen dat Stasja Mendelewski de functie van
secretaris gaat over nemen van Maria Nijpels.
Beide (Frans en Stasja) zijn nu ad interim en zullen tijdens de ALV
worden voorgedragen voor hun benoeming.

Nog meer verheugende mededelingen? Jazeker, ons leden bestand
groeit op dit moment gestaag, met daarbij de grootste aanwas vanuit
de dinsdag groep, het blijkt dus dat deze afstand duidelijk voorziet in een behoefte, iets waar wij in de toekomst rekening mee moeten houden.

En dat alle Krabben het gezellig hebben kunt u zien op de site bij alle foto’s van de midweek 2018

En dan nu even tussendoor wat vervelend nieuws, ook u wordt binnen-
kort geconfronteerd met de uitvoering van de Privacywet.

Binnenkort gaan wij u wat formulieren toesturen die u mag onderteken en retourneren naar het Secretariaat.
En dat laatste daar zien wij als bestuur heel erg tegenop, al die formulieren
getekend weer terug te krijgen, terwijl het voor u een fluitje van een cent is.
Het begint bij ons al met de vraag, zijn alle (e-mail) adressen goed en veranderingen op tijd doorgegeven aan het secretariaat.
Als u dat nog even wilt controleren en alsnog wilt doorgegeven dan maken wij in ieder geval een goede start.
Wij rekenen dus op uw medewerking en hulp om het ons wat makkelijker te maken.

Natuurlijk wilt u zich even verdiepen in dit onderwerp, vandaar dat er voor u wat literatuur op de website is geplaatst.

Waar vindt u deze informatie? Nou dat is heel eenvoudig.

U gaat naar de website van De Wandelende Krabben en vervolgens naar
De vereniging, als u daar op klikt dan krijgt onderstaande afbeelding te zien.


Onderaan staat dan Informatie aangaande AVG (schrik daar niet van) en daar boven,
Privacy verklaring, dan nog even klikken op u dat gene wat u wilt lezen.

Het niet ondertekenen en dus geen toestemming geven betekend dat u voortaan verstoken blijft van veel informatie en dat wilt u toch niet.

Wij rekenen op een ieders vlotte medewerking.

        Waar u alvast mee kunt beginnen is het volgende, los van de privacy
         verklaring.
         Als u een e-mail stuurt naar een aantal mensen vermeld dan niet
         zichtbaar het e-mail adres van de mensen; dus invullen in de lijn BCC.
         Volgens de privacywet mag een mail-adres niet meer zichtbaar, of de
         personen moeten u hiervoor toestemming hebben gegeven.

 

Huldiging Vierdaagse lopers

Het bestuur feliciteert hierbij een ieder die dit jaar een vierdaagse heeft gelopen, hetzij Nijmegen, Appeldoorn, Almaar, Vilt of elke ander 4 daagse. Voor wat betreft de vierdaagse van Nijmegen en Apeldoorn hebben wij van de kWbn onderstaand bericht ontvangen.


Halsteren, 8 augustus 2018

 

Betreft: huldiging Vierdaagse wandelaars

Geacht bestuur,

Zoals gebruikelijk willen wij ook dit jaar de wandelaars die deelgenomen hebben aan de Vierdaagse te Nijmegen en de Vierdaagse van Apeldoorn die een jubileum te vieren hebben, tijdens een gezellige avond in het zonnetje zetten. Het gaat om die leden van uw organisatie die dit jaar voor de 5e, 10e, 25e, 40e, 50e, of 60e keer deze vierdaagse met goed gevolg gelopen hebben op de reglementair verplichte afstanden qua leeftijd.

Voor de Vierdaagse lopers van Apeldoorn geldt dat alle dagen en jaren 30, 40 of 50 kilometer gelopen moet zijn.

Wij zullen de huldigingsavond houden op donderdag 25 oktober 2018 om 19.30 uur bij restaurant Boerke Mutsaers in Tilburg. Wij zouden het op prijs stellen dat als uw organisatie inderdaad deelnemers heeft die hiervoor in aanmerking komen, uzelf als bestuur of een delegatie van uw bestuur, aanwezig kan zijn. Wij verzoeken u de delegatie van uw bestuur te beperken tot 3 bestuursleden.

Omdat wij de herinneringen voor de jubilarissen vooraf gereed dienen te hebben en wij de desbetreffende wandelaars op tijd willen uitnodigen, verzoeken wij u aan on secretariaat – – op te geven welke wandelaars hiervoor in aanmerking komen. Graag deze gegevens voorzien van naam, compleet adres (inclusief e-mailadres) van de wandelaar en om welk jubileum het gaat en welke Vierdaagse het betreft. Wij verzoeken u deze gegevens voor 10 september a.s. naar bovengenoemd emailadres te mailen.

Als u of een delegatie van uw bestuur ook aanwezig zult zijn, verzoeken wij u de verwachte personen eveneens per email door te geven

Wij zien uw opgave met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 

Els Jansen

secretaris


Wilt u deze huldiging bijwonen, geef u dan op met vermelding van de gevraagde
gegevens bij ons secretariaat .

En dan hebben we nog enkele ander activiteiten die al in uw agenda staan of die u er nog in kunt zetten

- 25 Augustus, de 24e Brabantse Wal Wandeldag
   zoals u weet organiseren wij op 25 augustus weer een aantal mooie  
   wandelingen over de Brabantse wal. De afstanden zijn 7Km of een
   veelvoud daarvan tot max 42Km

- Van 15 september tot 23 september gaan wij de eerste schreden
   op het Pieterpad zetten met een aantal Krabben.
   Wilt u ook nog mee, neem contact op met Peter Diks
e-mail;

- 25 september gaan we naar de Oisterwijkse vennen en de Kampina
   Deze tocht is voor een ieder toegankelijk, afstanden van 7Km
   of 20Km met daarbij een lunch aangeboden door het bestuur.
   Op dit moment hebben we al zo’n 64 deelnemers het zal dus weer een
   hele happening worden, u heeft geluk u kunt nog inschrijven,
   maar dan wel snel wezen want 4 september sluit de definitieve
   inschrijvingstermijn.
   Inschrijven bij Ben Hertogh e-mail

- En dan hebben we nog de vrijwilligers dag die dit jaar gehouden zal
   worden op 13 oktober.
   Op die dag zetten we al onze vrijwilligers weer eens in het zonnetje
   want door hun inzet kunnen wij weer allemaal leuke dingen doen.
  
- Breda- Schijf- Bergen op Zoom
   Deze toch staat gepland voor 21 oktober.
   Toch willen wij graag even weten hoeveel mensen de 50 Km van Breda
   naar Bergen op Zoom willen lopen.
   Bij te weinig deelnemers gaat de 50 Km niet door, ook zoeken wij nog
   iemand die tijdens de wandeling voor wil lopen op GPS.
   Opgeven kan bij Peter Diks e-mail;

- En dan sluiten wij het jaar weer af met een feestje , dat net als
   afgelopen jaar weer bij het Appeltje gehouden zal worden.
   Dit was verleden jaar een groot succes en op vele verzoek willen wij dit
   dan ook weer doen en wel op 13 december.

Natuurlijk staan de overige opentochten al lang in uw agenda
zoals de Krabbentocht op 6 oktober en de Sint-Nicolaas tocht op
zondag 25 November.
Alle tochten staan vermeld in ons wandeljaarboekje.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, die onze opentochten komen bezoeken, is het fijn als leden die tochten promoten door deze wandelboekjes tijdens een tocht bij een andere externe tocht neer te leggen.
Deze boekjes en of Kranten, zijn verkrijgbaar bij elk bestuurslid .


Nog wat leuke tips

Milieubewust aan je conditie werken?
Doe mee met de plogging vierdaagse!

Voor informatie klik op de volgende link;

https://www.anwb.nl/wandelen/plogging


Een ander leuk gebeuren is het volgende;

Kent u de Zuiderwaterlinie? Dit de oudste en meest gebruikte verdedigingslinie in Nederland. Hier is een wandelroute van gemaakt.

Mijn naam is Ron Bekker Ik ben betrokken bij de Zuiderwaterlinie Events dit is opgezet door de provincie Noord-Brabant. Wij promoten  www.zuiderwaterlinie.nl Het nieuwe wandelpad in Noord-Brabant wordt 16 tot 23 september geopend in de vorm van een Mars Zie de website hiervoor.

www.zuiderwaterliniemars.nl

Allebei zeker een aanrader.

P.S. Lopen is het beste medicijn

Hippocrates