Inschrifformulier voor het lidmaatschap van de Wandelende Krabben

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Voor de verschuldigde contributie ontvangt u t.z.t. een rekening van de penningmeester.

Ook voor delen van het jaar bent u het volledige contributiebedrag verschuldigd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden vòòr 1 november van het lopende verenigingsjaar. Opzeggingen nà 27 oktober van het lopende kalenderjaar kunnen niet worden gehonoreerd.

Restitutie van (een deel van) de contributie is niet mogelijk.

Conform het besluit van de algemene ledenvergadering d.d. 11 januari 2019 is de contributie voor alle leden € 15,00. Wordt i.v.m.corona € 7,50 De contributie wordt verhoogd met de bijdrage verschuldigd aan de kWbn. Deze bedraagt voor het basis abonnement € 11,00 en voor het Alles-in-1-pakket € 18,50

Resumé:

DWK + Alles-in-1-pakket kWbn € 26,00

DWK + Bassis lid kWbn € 18,50

DWK verenigingslidmaatschap € 7,50

Let op: Mutaties in het bestand van de kWbn in de periode 1 november 2020 tot 1 januari 2021 zijn niet mogelijk.

Rekening houdend met enkele verwerkingsdagen door de penningmeester kunnen opzeggingen of wijzigingen die na 27 oktober binnen komen niet meer worden verwerkt. Mutaties gaan dan pas per 1 januari 2022 in. Over het jaar 2021 is de volledige contributie verschuldigd op basis van de “oude” situatie.

Alle velden met een * moeten verplicht worden ingevuld.

Bij ondertekening van deze inschrijving geeft u het bestuur toestemming uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor het ledenbestand en het verzenden van berichten.

vul hier uw woonplaats in