05-10-2021  Beste leden van De Wandelende Krabben,

 

Het verenigingsjaar van DWK loopt van 1 november tot en met 31 oktober en is al weer bijna ten einde.

Begin november ontvangt u de factuur voor de contributie over de periode 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022.

Tevens heeft u de keuze om via onze vereniging lid te worden van de kWbn (Koninklijke Wandelbond Nederland). De contributie van onze vereniging wordt, indien van toepassing, verhoogd met de bijdrage verschuldigd aan de kWbn. Deze bedraagt in 2022 voor het Basis abonnement € 11,50 en voor het alles-in-1 pakket   € 19,-.

Indien u overweegt het lidmaatschap te beëindigen, wat we uiteraard niet hopen, of voor een andere categorie te kiezen, dan verzoek ik u dit vóór 24 oktober schriftelijk door te geven aan Stasja Mendelewski bij voorkeur per mail via

Resumé:

Lidmaatschap DWK + Alles-in-1 pakket kWbn € 34,- (€ 15 + € 19,-)

Lidmaatschap DWK + Basis lid kWbn € 26,50 (€ 15,- + € 11,50)

Lidmaatschap DWK Verenigingslidmaatschap € 15,-

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden vóór 24 oktober van het lopende verenigingsjaar.

Restitutie van (een deel van) de contributie is niet mogelijk.

Let op: Mutaties in het bestand van de kWbn in de periode 1 november 2021 tot 1 januari 2022 zijn niet mogelijk. Opzeggingen of wijzigingen die na 24 oktober bij ons binnenkomen, kunnen niet meer worden verwerkt. Mutaties gaan dan pas per 1 januari 2023 in. Over het jaar 2022 is de volledige contributie verschuldigd op basis van de "oude" situatie.

We verzoeken u met de betaling te wachten tot u de factuur heeft ontvangen.

met vriendelijke groet,

Het Bestuur