contact-Voorzitter: Peter Wirtz

Tel.0164-613273

mobiel 06-13069922    e-mail:

 

contact-Secretaris: Marja Nijpels

Tel.06-38922904    e-mail:

 

contact-Penningmeester: Peter Wirtz

Tel.06-13069922   e-mail:

 

contact-Bestuurslid Wandelcomm.: Jack Heskes

Tel.06-55756545   e-mail:

 

contact-Bestuurslid Activitetencomm.: Peter Diks

Tel.06-54215670   e-mail:

 

Contact-webmaster: